ثبت نام ورودی های جدید

متقاضیان ثبت نام در دوره کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده سما با مراجعه به سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد وثبت نام در رشته و محل موردنظر(دانشکده سما فیروزآباد) با در دست داشتن پرینت ثبت نامی ومدارک مورد نیاز ثبت نام به دانشکده سما واقع در شهرک  دانشگاهی فیروزاباد مراجعه نمایند.

www.azmoon.org

مدارک موردنیاز جهت ثبت نام ورودی های جدید دانشکده سما

 

اصل مدرک دیپلم متوسطه یا گواهی موقت دیپلم  ودوبرگ کپی آن.-

ریزنمرات سه ساله متوسطه ودوبرگ کپی آن.-

دوسری کپی شناسنامه ازتمام صفحات.-

دوسری کپی کارت ملی از پشت ورو. -

12 قطعه عکس جهت آقایان مشمول و6 قطعه عکس برای خواهران و آقایان غیر مشمول دارای کارت پایان خدمت.-

فرم تکمیل شده ثبت نام( از واحد ثبت نام در یافت شود).-

چک یا سفته  10000000ریالی جهت ضمانت اصل مدرک دیپلم ( درصورت نداشتن اصل مدرک دیپلم).-

کپی برگ پایان خدمت افراد غیرمشمول  .-

برگ ثبت نام   مرکزآزمون دانشگاه آزاد