فارغ التحصیلان

مدارک مورد نیاز جهت انجام امور فارغ التحصیلی

-تاییدیه تحصیلی اصل مدرک دیپلم ( یک ترم قبل از فارغ التحصیلی با همراه داشتن یک برگ کپی اصل دیپلم با مراجعه به دفاتر پستی جهت گرفتن تاییدیه اقدام نمایید) .

-اصل مدرک دیپلم متوسطه به همراه دو برگ تصویرآن .

-دوسری کپی شناسنامه از تمام صفحات  .

-فیش واریزی به مبلغ 200000 ریال به شماره حساب 0104460446004 بانک ملی مرکزی( به همراه یک برگ تصویر فیش واریزی) .

-دوعددتمبر 10000ریالی از بانک ملی  .

-شش قطعه عکس 4*3 پشت نویس شده .

-کارت دانشجویی .

-یک برگ کپی کارت ملی