نتایج مسابقات قران وعترت

مسابقات قران وعترت دانشگاه آزاد اسلامی در آموزشکده سما فیروزآباد برگزار و نفرات برتر جهت شرکت در مسابقات استانی معرفی گردیدند.

در این مسابقات که با همت دفتر فرهنگ اسلامی سما وهمکاری ریاست محترم آموزشکده وکارکنان حوزه های مختلف برگزار گردید نفرات زیر حائز رتبه های برتر گردیدند: