لينك گروه هاي اساتيد سما فيروزآباد در فضاي مجازي

جهت دانلود فايل پي دي اف حاوي لينك همه اساتيد اينجا را كليك كنيد.

لینک گروه آقای فاضلی:

https://chat.whatsapp.com/DwyrR2T08ag8bl4xt5clcr

لینک گروه آقای گودرزی:

https://chat.whatsapp.com/LngOX9Co55UGDvYmCWNreR

لينك گروه خانم طلوع:

https://chat.whatsapp.com/K92FaY2QpzJAd9TVKhhMux

ادامه لينك ها در ادامه مطلب( بر روي عنوان پست كليك كنيد)

لينك گروه خانم كارگر:

https://chat.whatsapp.com/CxlN6YuvEJcKPDi4c33Akp

لينك گروه خانم صادقي:

https://chat.whatsapp.com/BnWbkamjxpG1aBRHPDFoT7

لينك گروه خانم احمدي:

https://chat.whatsapp.com/Cj5T7pa8buwATNXdCt8yg6

لينك گروه خانم رستمي:

https://chat.whatsapp.com/GhC4dj1CKzp9nKZ9dL8nFD

لینک گروه آقای پورعلی:

https://chat.whatsapp.com/Bt9DyWfq8K0IqRrYESaTwI

لینک گروه آقای امیدوار:

https://chat.whatsapp.com/FlEMNvWMQvi5w4wyTvUWs6

لينك گروه خانم شاهپرست:

https://chat.whatsapp.com/FIKqzAfQXawChK21vrMyAW

لينك گروه خانم خاشي:

https://chat.whatsapp.com/KaaE6FiqVfIEfdyUpYR8g2

لینک گروه آقای علی برزی:

https://chat.whatsapp.com/L2Fp2jx1SsU7p05GQ7KzRS

لینک گروه خانم جعفری:

https://chat.whatsapp.com/GCgpggwQHuT7dUFu9SqTnM

لينك گروه آقاي افضل:

https://chat.whatsapp.com/LwUVGiry8nKB6x2wu4Gyi0

لينك گروه آقاي مكرمي:

https://chat.whatsapp.com/CeHE5afrLgFBsIGfhM67Gs

 

لینک گروه خانم احمدآبادی:

https://chat.whatsapp.com/GtrpWN2fKIPLOw8aHhC89M

لينك گروه آقاي فيروزي:

https://chat.whatsapp.com/Dz5DjsP35Pn8TD2Og8IIR2

لینک گروه خانم تاجیکی:

https://chat.whatsapp.com/GfnIuLFWNxUAkS4i73Op1A

لينك گروه آقای نگین تاجی:

https://chat.whatsapp.com/GGrrTuySkH970Nm8432buS

لينك گروه آقاي جهان پناه:

https://chat.whatsapp.com/GifRAX0WAFK2A1Z50ThEIb

لينك گروه آقاي شهبازي:

https://chat.whatsapp.com/IgmAFCxJSKpAK6zPWqncs4

لینک گروه آقای افضلی:

https://chat.whatsapp.com/B7owoKStxZY948xXtq5Wy2

لينك گروه آقاي بصيري:

https://chat.whatsapp.com/ITKNK7Tt7IBCe9osiLA4SR

لینک گروه آقای مهرکی:

https://chat.whatsapp.com/GuH66AWaTHR93ZyMBdT6cT

لينك گروه آقاي حق شناس:

https://chat.whatsapp.com/IBj6L9RqkEX6QcXc1BZLVd

لینک گروه خانم رضایی:

https://chat.whatsapp.com/Lh99GxmW5yaDxHMVI7z7XP

لينك گروه خانم اسماعيل پور:

https://chat.whatsapp.com/E3PK0FOncMGDHeMAWCJnFH

لينك گروه هاي خانم رستاقي:

https://chat.whatsapp.com/Kr28c2ijZs5IiNUzzoULZi

https://chat.whatsapp.com/KkZusPrTl4c1MXvJkpdFvV

https://chat.whatsapp.com/BR8tx7VaoBN11ZTN7G20nj

https://chat.whatsapp.com/DAmVury1L5r6AR0PZExH3B

لينك گروه آقاي عباسي:

https://chat.whatsapp.com/CR2GlELa1cl8D1lelJ9LEa

لینک گروه آقای اميري:

https://chat.whatsapp.com/HHYBtj2yx0w3gJEHuHMwQW

لينك گروه آقاي شرف زاده:

https://chat.whatsapp.com/FFsnt9cN0vOA6MTjJ0j9qo

لینک گروه آقای اردوخوانی:

https://chat.whatsapp.com/EMgxhgjTBhuEObuWAphZcD

لينك گروه آقاي كشكولي:

https://chat.whatsapp.com/E3t3BqOnHHN0eZiENqxADt

لینک گروه آقای محبی:

https://chat.whatsapp.com/FtArN5BjGIt20PlLOGSEEE

لينك گروه آقاي اصغر نجفي:

https://chat.whatsapp.com/Iz90dKNgkBi9RQjirO69aD

لینک گروه آقای رجایی:

https://chat.whatsapp.com/Jk7oDdPMxduKhuSHkjch0P

لينك گروه آقاي خبازی:

https://chat.whatsapp.com/EokV6cRGIykASaOoPEl02i

لينك گروه خانم نعمت الهي:

https://chat.whatsapp.com/LeWIoBBf15A0QAFq6kuMtc

لینک گروه خانم کوچکی:

https://chat.whatsapp.com/BejwkuJWXdrJGl6OJ80sSI

لينك گروه آقاي رزازان:

https://chat.whatsapp.com/Ez2vpqIBDG78q0MotKmuPx

لینک گروه آقای حیدری:

https://chat.whatsapp.com/Kym4frmq7mk1oZBV3qSyYi

لينك گروه آقاي توانايي:

https://chat.whatsapp.com/IVdpdBsoLSmHl167wcxKFI

لینک گروه خانم  بنگاه:

https://chat.whatsapp.com/DQ4QegCHFXl0imQ5qRzGd7

لينك گروه آقاي صادقي:

https://chat.whatsapp.com/EuOe5pQ69c8DXqTl2Ul7EK

لینک گروه آقای محسن غلامی:

https://chat.whatsapp.com/CgyOpB0L47EHI49swt7dws

لينك گروه هاي خانم محمد پور:

https://chat.whatsapp.com/DealtuW5yLG2mLSazEnoLu

https://chat.whatsapp.com/Fvm5EIqqxTC0DnpFXAgCpM

لینک گروه های آقای قربانی:

https://chat.whatsapp.com/JIzGupIkFskBQ1PaZcdDSj

https://chat.whatsapp.com/IR6h1fVchKE6SVXu3gqW5x

https://chat.whatsapp.com/KD9sWIndSfRDQkoglUJCVo

https://chat.whatsapp.com/CjiDh5KTmj0E76ftkp7sGF

https://chat.whatsapp.com/HrpDvynymigEto4PqFZtkR

لينك گروه هاي خانم صفاري:

https://chat.whatsapp.com/LcO9T64lU5FIiNCrfbg8tN

https://chat.whatsapp.com/G6rjITvTw0mIpaKf5NdtfL

https://chat.whatsapp.com/Ilq3ZgtcmBL2aOM1iIIvKn

https://chat.whatsapp.com/DccNExsYKnN6sv7N1GH6Me

لینک گروه خانم واقفی:

https://chat.whatsapp.com/LIeDW8EkLjHEEvqe9pFsFz

لينك گروه آقاي حسيني:

https://chat.whatsapp.com/JstgbdqBk2tCEupTSlH1d8

لینک گروه خانم جوکار:

https://chat.whatsapp.com/JZKS9Z81IcL71b4CUKyqOb

لينك گروه خانم محمد حسني:

https://chat.whatsapp.com/D51WaebTU9yFBnQZbTWD2x

لينك گروه خانم مريم آذريان:

https://chat.whatsapp.com/DptuV44beSeCWbA7Z3KwMz

لينك گروه آقاي كورش غلامي:

https://chat.whatsapp.com/Jwn3VqLrX094z5QpIdJ97U

لینک گروه خانم ذبيحي:

https://chat.whatsapp.com/LjHSxzUtWd152fgf90idoJ

لينك گروه آقاي مزارعي:

https://chat.whatsapp.com/GYe0ED6ZLmrBuku1zEfx71

لينك گروه آقاي نور افكن:

https://chat.whatsapp.com/LQ0nBCT9QRl7qpHvqpiA8V

لينك گروه كليات حقوق خانم نجفي:

https://chat.whatsapp.com/KAqnEcD9H0b7rAzmoX3T3m

لينك گروه آقاي ظهرابي:

https://chat.whatsapp.com/J3EmyWzuyVRIHMQhP9PDk3

لينك گروه آقاي زارع – ژنتيك

https://chat.whatsapp.com/GnRlLTyaF4Q2KHYrd3GcpU

لینک گروه آقای پیروی:

https://chat.whatsapp.com/FqFNZyvq6KsLE8TmCGmG7M

لينك گروه های آقاي عليرضا رضايي:

https://chat.whatsapp.com/Cx7mOU05vZ9IomMztXjRnI

https://chat.whatsapp.com/JNFf7QF69atHee7QxRZyWW

https://chat.whatsapp.com/FmxXkhaNDIUHteoo1xLmzZ

https://chat.whatsapp.com/KxnblWMsBOGBv7MHm0fPKF

لینک گروه آقای شهرام نجفی:

https://chat.whatsapp.com/FNxOut5sZNGEwV2Rquq45g

لينك گروه آقاي محمدي :

https://chat.whatsapp.com/FeTLH3kViuL0j1wFboWzG4

https://chat.whatsapp.com/HHNCrK94Ei8IpavEIZUeZI

 

لینک گروه خانم رئیسی:

https://chat.whatsapp.com/DFsCiVi1TtUBpv7rWCizQg

 

لینک گروه های خانم خسروی:

https://chat.whatsapp.com/I0hsYhUIuHf8dehd6dRjKF

https://chat.whatsapp.com/HQoUpyemREFFfT7e0mNk95

https://chat.whatsapp.com/ESCo07mRsvg7uQyNLwSM8i

https://chat.whatsapp.com/Bf2fXNnCX7410B1w3l9L9N

 

لینک گروه هاي آقای یزدانی:

https://chat.whatsapp.com/HUk3FmvhjFc3ZKMiW6NzHD

https://chat.whatsapp.com/GyM59a4sn0qCsLznlohST1

https://chat.whatsapp.com/CRucGl9vjlm35jTNH7lM0Y

لینک گروه خانم کشاورز:

https://chat.whatsapp.com/Dgif2efm1vYIVOg8AY8WU6

لينك گروه آقاي جلالي:

https://chat.whatsapp.com/CbAo2RM2fY94yVSmNCM3CP

اطلاعات تماس

  • نشانی: فیروزآباد، شهرك دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزآباد
  • تلفن تماس:  07138737112
  •                           07138737113        
  •                           07138737114
  •                           07138737115
  • شماره فکس: 07138736690

کانال دانشکده سما فیروزآباد

کانال رسمی دانشکده  فنی سما فیروزآباد به منظور اطلاع رسانی به دانشجویان این دانشکده راه اندازی گردید.

کانال رسمی دانشکده سما  فیروزآباد(دانشجویان)

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…