آخرین اخبار

برگزاری کرسی آزاد اندیشی

کرسی آزاد اندیشی در مورد حجاب روز دوشنبه 96/9/13 ساعت 9/30 در سالن سمعی بصری دانشکده سما برگزار می گردد

علاقمندان به شرکت در این برنامه می توانند به دفتر فرهنگ اسلامی سما مراجعه نمایند

به 5 نفر از کسانی که بهترین سوالات را در این جلسه مطرح نمایند هدایایی در پایان همین جلسه اهدا خواهد شد.